کنــارت هستند ؛ تا کـــی !؟

تا وقتـــی که به تو احتــیاج دارند

از پیشــت میروند یک روز ؛ کدام روز ؟!

وقتی کســی جایت آمد

دوستت دارند ؛ تا چه موقع !؟

تا موقعی که کسی دیگر را برای دوســت داشـتن پیــدا کنـند ….

میگویــند : عاشــقت هســتند برای همیشه نه ……

فقط تا وقتی که نوبت بــــــازی با تو تمام بشود !

و این است بازی باهــم بودن … !!!

 

 

 

 

 

/ 1 نظر / 7 بازدید
ساینا

ممنون خیلی قشنگ بود [لبخند]ولی واقعا همین طور [ناراحت][ناراحت]همه ی پسرا همین طورند [نگران]نگران دخترام اخه پسرا خیلیرود بااحساس ادما بازی میکنند[افسوس]حیفاین دخترا اینام میتونستند اینده داشته باشن[کلافه][خجالت][گریه][گریه]