گاهی...

گاهی گمان نمیکنی ولی
میشود،گاهی نمیشود که نمیشود!

گاهی هزار دوره دعا
بی اجابتست،گاهی نگفته قرعه به نام تو میشود!

گاهی گدای گدایی وبخت
یار نیست،گاهی تمام شهرگدای تو میشود!

/ 0 نظر / 6 بازدید