گیلاس آبی

 

دوستای عزیز در این صفحه از کارای نویسنده بزرگ آقای میلاد تهرانی براتون چندتا نوشتم امیدوارم لذت ببرید.

0حتما به وب میلاد تهرانی و گیلاس آبی یه سربزنید.

 

 

هیچ وقت نفهمیدم چرا

درست همان کسی که فکر میکنی

با همه فرق دارد

یک روز مثل همه

تنهایت می گذارد؟!!

 

 

یارانه!

نگران نباش عشق من

یارانه ام را به حسابم ریخته اند

و من دیگر آ

نقدر ثروتمند شده ام

که می توانم تو را تا هر کجا که بخواهی برسانم

راستی...

هنوز هم اهل پیاده روی هستی؟!!

 

 

 

چگونه؟!!!

چـگـونـه ایـنـجـا را تـرک کـنـم و

بـه دنـبـال سـرنـوشـت بـگـردم؟!

وقـتـی در گـوشـه گـوشـه ایـن شـهـر

بـا تـو خـاطـره دارم؟!!
……………………

 

 

پیش گویان درست حدس زده بودند…

پیش گویان درست حدس زده بــودند !

دنیـــــــا بـــرای مــن

دیـــروز تمـــام شـــد !

درست از لحظــه ای که

همه چیــز را رهــا کردی و …

رفتــی !!!

 

 

 

ببخش…

ببخش اگر جایت تنگ است !

اگر در و دیوار ها یک بند تکان می خورند !

اگر سر و صدا نمی گذارد لحظه ای استراحت کنی !

ولی این بهترین جایی بود که می توانستم

تو را در آنجا سکونت دهــم …

ببخش که قلبـم جای مناسبی برای زندگی کــردن نیست !!!__________________

میــلاد تهــرانی

 

 

 

هر چه بیشتر احساس تنهایی کنی، احتمال شروع یک رابطه احمقانه بیشتر می‌شود!

-----------------------------------------------------------------------

گاهی با دویدن برای رسیدن به کسی، دیگر نفسی برای ماندن در کنار او باقی نخواهد ماند!

-----------------------------------------------------------------------

دیوانگی یعنی ادامه دادن همان رفتار و مسیر همیشگی و انتظار نتیجه متفاوت داشتن!

-----------------------------------------------------------------------

شرط دل دادن دل گرفتن است، وگرنه یکی بی دل می‌شود و دیگری دو دل!

-----------------------------------------------------------------------

پروانه گاهی فراموش می‌کند که زمانی کرم بوده است و کرم نمی‌داند که روزی به پروانه‌ای زیبا بدل خواهد شد...
> فراموشی و نادانی مشکل امروز ماست!

 

/ 0 نظر / 9 بازدید