بیل  گیتس  در   رستوران

 

 

بعد ازخوردن غذا بیل 5دلار به عنوان انعام به پیشخدمت داد.پیشخدمت ناراحت شد

بیل متوجه ناراحتی او شد وسوال کرد : چه اتفاقی افتاده؟

پیشخدمت: من متعجب شدم بخاطر اینکه در میز کناری پسرشما 50دلار انعام به من داد در حالی که شما که پدر او هستید وپولدارترین انسان روی زمین هستید فقط 5دلار انعام میدهید!

 بیل خندید وگفت : اوپسر پولدارترین مرد روی زمینه ومن پسر یک نجار ساده ام !!!

 

 

 

/ 1 نظر / 7 بازدید